Diterbitkan: 2022-01-03

ANALISIS PERBANDINGAN ALGORITMA CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DAN ALGORITMA MULTI-LAYER PERCEPTRON NEURAL DALAM KLASIFIKASI CITRA SAMPAH

Kelvin Leonardi Kohsasih, Muhammad Dipo Agung Rizky, Tasya Fahriyani, Veronica Wijaya, Rika Rosnelly

22-28

PENGENALAN POLA KEMAMPUAN PELANGGAN DALAM MEMBAYAR AIR PDAM MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES

P.P.P.A.N.W. Fikrul Ilmi R.H. Zer, Ela Roza Batubara, Putrama Alkhairi, Fazli Nugraha Tambunan, Rika Rosnelly

29-38